نویسنده = امیر شایگان فر
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 135-151

امیر شایگان فر؛ علی زارع