نویسنده = سیده فاطمه آقاجانپور میر
کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از منظر اسلام

دوره 12، شماره 4، اردیبهشت 1395، صفحه 77-111

سیده فاطمه آقاجانپور میر