نویسنده = الهه کولایی
روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین

دوره 20، شماره 2، مهر 1402، صفحه 81-101

10.22034/isj.2023.402839.2027

الهه کولایی؛ سمیه زنگنه


دیپلماسی علم جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی

دوره 15، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 99-131

10.22034/isj.2019.89553

الهه کولایی؛ سیدمهدی حسینی تقی‌آباد


مسئله کرد‌ها و روابط ایران و ترکیه: 1991- 2015

دوره 14، شماره 2، آبان 1396، صفحه 67-90

الهه کولایی؛ حسین حافظیان


نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱

دوره 13، شماره 2، آبان 1395، صفحه 29-48

الهه کولایی؛ عفیفه عبادی