پیام تسلیت برای همکار گرامی سرکار خانم دکتر الهه کولایی

پیام تسلیت برای همکار گرامی سرکار خانم دکتر الهه کولایی

همکار گرامی سرکار خانم دکتر الهه کولایی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت برادر گرامیتان را به سرکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علّو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و طول عمر آرزومندیم. خداوند روح ایشان را قرین رحمت کند.