سیاست‌های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

چکیده
توسعه و تکامل فضای سایبری سبب ایجاد اشکال مختلفی از جرایم سایبری شده است. از این رو در دهه‌های اخیر کشورها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین‌المللی گام برداشته‌اند. یکی از این معاهدات بین‌المللی؛ معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال 2001 می‌باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. این معاهده شامل اصول سیاست نمادین از جمله موارد زیر می‌باشد: اطمینان بخشیدن به مردم در جهت خنثی کردن سلاح‌های جاسوسی سایبری، آموزش عمومی درباره جرایم سایبری، تلاشی به عنوان یک طرح برای دولت و به عنوان یک بازدارنده برای هر کسی که درصدد انجام فعالیت‌هایی از جرایم سایبری باشد. بررسی این سیاست‌های نمادین سوالاتی را درباره اثر بخشی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا و دیگر سیاست‌هایی که از جرایم سایبری بین‌المللی جلوگیری می‌کنند و همچنین قابلیت اجرای قانون برای مبارزه با این مسئله و اینکه با گذشت چندین سال از ایجاد این معاهده، چرا هنوز معاهده از قدرت الزام‌آوری کافی برای اغلب کشورها برخوردار نیست و کشورها در تصویب آن مرددند، ایجاد می‌کند. بدین ترتیب این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین و شرح سیاست‌های نمادین معاهده و پاسخگویی به سوالات طرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات