از گفت و گو تا اتحاد تمدن‌ها: ابتکار ایرانی، اسپانیایی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگر دانشگاه قطر

چکیده

ابتکار طرح گفت و گوی تمدن‌ها و اتحاد تمدن‌ها که توسط محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران و خوزه لوئیس زاپاترو رئیس دولت پیشین اسپانیا مطرح شد موضوع مورد بحث مقاله پیش رو است. مقایسه این دو پروژه، اهداف دو دولت را در هنگام پیشنهاد این طرح‌ها به محافل بین‌المللی و هم چنین موفقیت و یا شکست آن‌ها در راستای رسیدن به آن اهداف مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله استدلال می‌کند که هر دو پروژه در زمان آغاز در راستای جلوگیری از وقوع منازعات خشونت آمیز شکست خوردند. دلایل شکست این پروژه‌ها و نیز موانع سیاسی و بین‌المللی آن در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند. پژوهشگر بر این باور است که شکست این پروژه به این دلیل بوده که خود را بر نهادهای دولتی متمرکز کردند به جای اینکه توجه خود را برسازمان‌های مدنی متمرکز کنند

کلیدواژه‌ها