تغییرهای روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه در دوره مدودیف

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

چکیده

پس از سقوط اتحاد شوروی، روابط ایالات متحده و فدراسیون روسیه فراز و نشیب‌هایی بسیار را تجربه کرده است. دوران باور به پایان رقابت طولانی مدت جنگ سرد میان دو کشور، برای اثبات تحلیل مثبت­ سیاستمداران غربی، بسیار کوتاه بود. تحولات پس از آن به سرعت نشان داد که میان برداشت واشنگتن و روسیه از صلح و امنیت، فاصله زیادی وجود دارد. از یک­سو، نگرانی روسیه در مورد جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی، به­تدریج با تأثیرهای ناشی از جنگ جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. از سوی دیگر حضور روزافزون آمریکا در غرب آسیا، افغانستان و عراق، برنامه هسته‌ای ایران، استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا و سپس بحران سوریه زمینه را برای رویارویی بیشتر دو کشور فراهم کرد. یک دهه پس از استقلال جمهوری‌های پیشین شوروی، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، سیاست خارجی عمل‌گرایی را طراحی و پایه‌گذاری کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری بعدی، این سیاست را در مسیر "بازشروع" قرار داد که با مشکلات پیچیده‌ای روبه رو شد. پرسشی که در این مقاله مطرح می­شود از این قرار است: دلایل داخلی، منطقه‌ای و بین­المللی تغییر روابط ایالات متحده و روسیه در زمان ریاست جمهوری مدودیف چیست؟ این مقاله بر روش توصیفی- تحلیلی استوار است و به منظور بررسی سازوکارهای این تغییر از دیدگاه روسیه، به مطالعه و بررسی این موضوع می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


 1. Arbatov, Alexsei, “The Twists and Turns of Missile Defense, Nezavisimaya Gazeta, Nov. 7, 2011, p. 3, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 063, Oct. 31, 2011, page(s): 3-7 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 2. Asmolov, Grigory Aleksandr Reutov ,“Ehud Olmert Pays a Visit to Moscow”, Kommersant, Oct. 19, 2007, p. 9, Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 42, Vol. 59, Nov. 14, 2007, page(s): 20 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 3. Barbashin, Anton, “Russia, U.S. Carve up Central Asia”, Nezavisimaya Gazeta, Sept. 24, 2012, p. 9, Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 39, Vol. 064, Sept. 24, 2012, page(s): 16 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 4. Blank, Stephen (2010), “Beyond the Reset Policy: Current Dilemmas of U.S.-Russia Relations”, Comparative Strategy, 29: 4, 333-367
 5. Bovt, Georgy, “The Reset Has Run Out of Gas”, The Moscow Times, Nov. 8, 2012, p. 63, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press),  No. 44, Vol. 064, Oct.  29, 2012, page(s): 18-19 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 6. Cohen, Ariel and Bryan Riley, “After WTO Membership: Promoting Human Rights in Russia with the Magnitsky Act”, The Heritage Foundation, Backgrounder, No. 2687, May 14, 2012, 
 7. Current Digest, Vol. 64, No. 22, 2012, pp. 15-16 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 8. Dvali, Georgy and Aleksandr Reutov, “Russia Needs to Understand that NATO Is Already in Georgia, Nezavisimaya Gazeta, April 9, 2012, p. 2, Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 15, Vol. 064, April 09, 2012, page(s): 14 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 9. Fenenko, Aleksei, “Outlook to the Reset”, International Affairs, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 46, Vol. 063, Nov. 14, 2011, page(s): 18-20 (accessed on: 29 Jan. 2013)
  1. Fenenko, Alekexey, “After Reset”, Nezavisimaya Gazeta, Jan. 17, 2011, p. 9, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 3, Vol. 063, Jan, 17, 2011, page(s): 15-16 (accessed on: 29 Jan. 2013)
  2. Fenenko, Aleksei, Munich Choice, Nezavisimaya Gazeta, Feb. 14, 2011, p. 9, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 7, Vol. 063, Feb. 14, 2011, page(s): 7-8 (accessed on: 29 Jan. 2013)
  3. Felgengauer, Pavel, “A System of 'General' Deterrence”, Novaya Gazeta, June 1, 2011, p. 10, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 22, Vol. 063, May 30, 2011, page(s): 6-9 (accessed on: 29 Jan. 2013)
  4. Felgengauer, Pavel, “Reset Gets Hung Up”, Novaya Gazeta, Oct. 8, 2012, p. 8, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 41, Vol. 064, Oct. 08, 2012, page(s):16-17 (accessed on: 29 Jan. 2013)
  5. Felgenhauer, Pavel, “Strategic Burnout”, Novaya Gazeta, Nov. 7, 2011, p. 5, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 063, Oct. 31, 2011, page(s): 3-7 (accessed on: 29 Jan. 2013)
  6. Gromyko, Alexi, “Russia Between Europe and Asia”, International Affairs, No. 6, 2012, page(s): 72-76,
http://dlib.eastview.com/browse/doc/28261576, (accessed on: 29 Jan. 2013)

 1. Gabuyev, Aleksandr, Vladimir Solovyov, Yelena Chernenko and Aleksandr Konstantinov, “Putin Bows Out of G-8 Summit”, Kommersant, May 11, 2012, p. 1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No.18, Vol. 064, April 30, 2012, page(s): 12-14 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 2. Gabuyev, Aleksandr and Polina Yeremenko, “Michael McFaul Conveys an Undiplomatic  Message”, Kommersant, Oct. 14, 2011, p. 7, Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 41, Vol. 063, Oct. 10, 2011, page(s):17-18(accessed on: 29 Jan. 2013)
 3. Gusman, Mikhail, “Sergei Lavrov: 'Hillary and I Are Pragmatists”, Rossiiskaya Gazeta, Nov. 11, 2011, p. 1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 063, October 31, 2011(accessed on: 29 Jan. 2013)
 4. Isachenko, I, “BRICS in Russia's Foreign Economic Strategy”, International Affairs, No. 1, 2012, page(s): 112-121,
http://dlib.eastview.com/browse/doc/26662782, (accessed on: 29 Jan. 2013)

 1. Ivanov,Igor, “Russia’s European Prospect”, The Moscow Times, Nov. 28, 2012, p. 47,
 2. Karaganov, Sergei, “Pause before Window of Opportunity”, Rossiiskaya Gazeta, May 18, 2011, p. 8 (accessed on: 29 Jan. 2013 )
 3. Karaganov, Sergei, “Pushing Forward after Reset”,Rossiiskaya gazeta, Feb. 17, 2011, p. 8, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press),  No. 7, Vol. 063, February 14, 2011, page(s): 7-8 (accessed on: 29 Jan. 2013 )
 4. Karaganov, Sergei, “What Gives Power, Brother? Rossiiskaya Gazeta, Nov. 28, 2012, p. 12, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press),  No. 48, Vol. 064, Nov. 26, 2012, page(s): 10-13 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 5. Khodorkovsky, Mikhail, “Russia 2012: Modernization or Stagnation?”, Vedomosti, Oct. 12, 2011, p. 4, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press),  No. 41, Vol. 063, October 10, 2011, page(s): 7-11 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 6. Koldunova, E, “Russia Joins ASEM”, International Affairs, No. 6, 2010, page(s): 27-32, http://dlib.eastview.com/browse/doc/24323360 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 7. Konovalov, Sergei, Syrian Mission for Russian Paratroopers, Nezavisimaya gazeta, June 6, 2012, p.1(accessed on: 29 Jan. 2013 )
 8. Konstantinov, Ivan, “Genie of Islamism Comes Out of the Bottle, Nezavisimaya Gazeta, March 13, 2012, p. 7, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No.10, Vol. 064, March 05, 2012, page(s): 9-11(accessed on: 29 Jan. 2013 )
 9. Koryashkin, Pavel, “Real Threat to Russia, the U.S. and the EU Lies in the Current Instability”, Kommersant, Jan. 12, 2012, p. 6, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No.1, Vol. 064, Jan. 01, 2012, page(s):15-16 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 10. Kosachov, Konstantin, “Missile Defense Built on Trust, Izvestia, May 18, 2011, p. 6, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 20,  Vol. 063, May  16, 2011, page(s): 8-10 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 11. Klenov, A., “Russia-USA: A "Software" Update”, International Affairs, No. 5, 2012, page(s): 36-44, in:
http://dlib.eastview.com/browse/doc/27890340 (accessed on: 29 Jan. 2013)

 1. Kramarenko, A, “The Ideology of Russia's Foreign Policy Concept”, International Affairs, No. 5, 2008, page(s): 29-38,
http://dlib.eastview.com/browse/doc/19391991, (accessed on: 29 Jan. 2013)

 1. Latynina, Yulia, Putin Is Joining the Dictators’ Club, the Moscow Times, June 6, 2012, p. 8 (accessed on: 29 Jan. 2013 )
 2. Lukin, Alexander, “Central Asia and Afghanistan in Russia's Strategy”, International Affairs,  No. 5, 2011, page(s): 57-63,
http://dlib.eastview.com/browse/doc/26123378, (accessed on: 29 Jan. 2013)

 1. Putin, Vladimir, “Russia's Foreign Policy Has Always Been Independent and It Will Remain So”, International Affairs, No. 4, 2012, page(s): 1-8,
http://dlib.eastview.com/browse/doc/27620909, (accessed on: 29 Jan. 2013)

 1. “Reset or Respite”(Editorial), Nezavisimaya Gazeta, Dec. 30, 2009, p.1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 51, Vol. 061, Dec.  21, 2009, page(s): 20 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 2. Reutov, Aleksandr, “Russia Thwarting Palestinian-Israeli Settlement”, Kommersant, Aug. 1, 2007, p. 6, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 31, Vol. 59, August  29, 2007, page(s): 15-15 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 3. Rogov, Sergei, Preelection Crossroads of Détente, Nezavisimaya Gazeta, Feb. 17, 2012, p. 1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press),  No. 7, Vol. 064, Feb.  13, 2012, page(s): 16 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 4. Russia's Diplomatic Efforts in Syria Floundering (Editorial), Vedomosti, June 5, 2012, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press),  No. 23, Vol. 064, June 04, 2012, page(s): 6-8, (accessed on: 29 Jan. 2013)
 5. Sharavin, Alexander, “Russia, NATO, Europe: Striking a Balance”, Novaya Gazeta, Nov. 1, 2010, p. 12, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 062, Nov. 01, 2010, page(s): 1-6 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 6. Simonyan, Yury, “U.S. Senate Calls Russia an Occupying Force”, Nezavisimaya Gazeta, Aug. 1, 2011, p.6, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 31, Vol. 063, Aug. 01, 2011, page(s): 15-16 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 7. Solovyov, Vladimir, “Russia and America Strike a Missile Deal”, Kommersant, March 29, 2010, p.1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 13, Vol. 062, March  29, 2010, page(s): 8-10 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 8. Solovyov, Vladimir, “Tension Mounts in Iran's Relations With Russia, West”, Kommersant, Nov. 14, 2009, p. 4, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 46, Vol. 061, Nov. 16, 2009, page(s): 7-9 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 9. Solovyov, Vladimir, “The Concept of a Global Policeman Is Unacceptable to us”, Kommersant, Nov. 10, 2010, p. 8(accessed on: 29 Jan. 2013 )
 10. Solovyov, Vladimir, Elena Chernenko and Kirill Belyaninov, “Strategic Offensive Remarks,  Kommersant, Dec. 2, 2010, p.1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 48, Vol. 062, Nov.  29, 2010, page(s): 5-6(accessed on: 29 Jan. 2013)
 11. Solovyov, Vladimir, “The Absence of Joint Projects Strengthens Mutual Suspicions”, Kommersant, May 20, 2011, p. 8 (accessed on: 29 Jan. 2013 )
 12. Terekhov, Andrei, “IAEA Doubts Tehran’s Sincerity”, Nezavisimaya Gazeta, Nov.18, 2009, p. 1(accessed on: 29 Jan. 2013)
 13. Terekhov, Andrei, “Munich Resetting”, Nezavisimaya Gazeta, Feb. 9, 2009, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press),  No. 6, Vol. 61, Feb. 09, 2009, page(s): 14,15(accessed on: 29 Jan. 2013 )
 14. Volkov, Konstantin and Andrei Samodin, “Friendship with Assad Could Come at high Cost”, Izvestia, Nov. 16, 2011, p. 9, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 46, Vol. 063, Nov. 14, 2011, page(s): 5-7 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 15. Yermolin, Anatoly and Boris Yunanov, The New Times, Nov. 28, 2011, pp. 24-26 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 16. Yeryomenko, Polina, Aleksandr Gabuyev and Yelena Chernenko. Kommersant,“ All Triumph and No Failure, Kommersant, Nov. 7, 2011, p. 8, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 063, October 31, 2011 (accessed on: 29 Jan. 2013)
 17. Zlobin, Nikolai, New World Order: Russia’s Place in the World, Vedomosti, April 23, 2012, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press),  No. 17, Vol. 064, April  23, 2012, page(s):17 (accessed on: 29 Jan. 2013 )