جایگاه ایران در تلاطم رقابت قدرت‌های فضایی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

پرتراکم شدن مدارهای مملو از ماهواره‌ها و ظهور بازیگران متعدد در عرصه فعالیت­های فضایی کنونی، ضمن نمایش نقش­آفرینی فناوری­ها در استراتژی­های فضایی، به مخاطره افتادن امنیت ملی بازیگران و نابازیگران این عرصه را نیز در برابر تهدیدات نوین برخواسته از فعالیت­ها و رقابت­های فضایی برجسته می­سازد. تداوم چنین امری رقابت بین قدرت­های فضایی را پیش­روی بازیگرانی نظیر ایران می­گذارد، که سند چشم­انداز بیست­ساله دست­یابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری را برای آن ترسیم کرده است و با پرتاب نخستین ماهواره ساخت خود به مقصد رسیدن تلاش­های توأمان با امید بازیگری را به گوش جهانیان رساند که پیش­تر از همراهی قدرت­های بزرگی نظیر روسیه و چین برخوردار بوده است و به این ترتیب خواستۀ کشورهای درحال توسعه را نیز، مبتنی بر انحصاری نبودن فضای ماورای جوعملی ساخته است. اما با توجه به مسائلی که ایران با افزایش رقابت­های فضایی روبه­رو خواهد شد حضور فعال­تر در عرصه فعالیت­ها در جهت رفع تهدیدات، مهم­ترین دستاورد این مقاله خواهد بود. بدین ترتیب با نگاه به جایگاه فعالیت­های فضایی ایران و چگونگی اهمیت یافتن رقابت­های فضایی برای آن، این نوشتار در پی‌پاسخگویی به این پرسش است که چه تهدیدهایی پیش­روی امنیت ملی ایران از جانب فعالیت­های فضایی قرار خواهد گرفت؟
 

کلیدواژه‌ها


 ·     Belobrov, Y.Y., Volodin, A. g., Demidenko, S. V., Sazhin, Yurtaev, V. I. (2014) Modern Russia –Iranian Relations: Challenges and Opportunities, Moscow: Spetskniga.

 ·     Cordesman, A. H. & Wagner, A. R. (2003) The Lessons of Modern War: The Iran Iran-Iraq War. Vol2,Weastview Press.

 ·     Elbert, B. R.(2008). Introduction to Satellite Communication. Boston, London: Artech House

 ·     Harvey, B. Smid, H. H. F., & Pirard, T.(2010) Emerging Space Powers: The New Space Programs of Asia, the Middel East and South America. Springer

 ·     Tarikhi, P. (2015) The Iranian Space Endeavor: Ambitions and Reality. Swidzerland:Springer Praxis Books.

Articles

 • Bharath, G. & Pant, H. V.(2008)."The Strategic Dimension of Iran,s Leap in to Space ". Journal of Defence Studies.122-135
 • Kass, L.(2006). " The New Genie in a Bottle?". Middle East Review of International Affairs,(10)3,15-32.
 • Nemets, A. V., Robert, W. K., Kurz, R.W.(2009)." The Iranian Space Program and Russian Assistance".Journal of Slavic Millitary Studies,22,87-96
In Persian

 • Zakerian, M. (2015). United Nations and Global Security. Tehran: Khorsandi.
 • Zargar, Afshin (2013) " Tragedy of Spacepowers, Competition and the Impportance of Space Poltics in the 21st", International Studies Journal, Vol 10, No 1(in Persian)
 • Zargar, Afshin (2010) " Space and National Security: Implications of Iran,s Progress for its National Security", The Journal of Foreign Policy, Vol. XXIV, Fall2010(in Persian)
 

Documents, Reports and Internet Sources

 • Annual Report 2015-2016,Government of India, Department of Space
http://www.isro.gov.in/sites/default/files/article/pdf

 • Dorman,L. I.(2012). "Cosmic Rays and Space Weader: Effects on Global Climate Change". Annales Geophysicae.
 • Harrison, T. (2013). The Future of MILSATCOM. Center For Strategic and Budgetary Assessments
 • Hildreth, S. A.(2012) Iran,s Ballistic Missile and Space Launch Programs.CRS Report for Congress. http:// www.crs.gov
 • Iran Missile Chronology (2011). NTI .http://www.nti.or
 • Iranian Space Agency," Launch Doosti Satellitein to Space".(2016/6/18)