درس‌هایی از جنگ جهانی اول برای ظهور آسیا و تمدن‌های آنها

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

بحران کنونی کره فقط مقدمه‌ای بر تنش‌ها و درگیری‌هایی است که با ظهور تمدن‌های باستانی که سنت بسیار طولانی تری نسبت به جهان غرب دارند، همراه است. جهانی سازی ناگزیر منجر به ظهور نو تمدن‌هایی خواهد شد که ایستادگی و شناخت خود را در جریان استعمار و هژمونی غربی از دست داده‌اند. آنچه ما به آن نیاز داریم، پیشرفت شناخت متقابل در میان تمدن‌های بزرگ کره زمین است که باید فراتر از همبستگی و تمدن جهانی باشد که در نهایت فقط نوعی تمدن غربی جهانی است. در حالی که وظیفه ما در پایان قرن بیست، اجتناب از خود نابودی این سیاره بود، وظیفه قرن ما، مدیریت زلزله جدید تمدن‌های باستانی بدون افتادن در تله تشدید تکرار جنگ جهانی اول است – با این تفاوت که توجه این بار به آسیا است. همانطور که نخست وزیر سابق اسرائیل اشاره کرد: "شما با دوستان خود صلح نمی‌کنید، شما آن را با دشمنان بسیار ناراحت خود انجام می‌دهید." شناخت متقابل تمدن‌های کره زمین دارای دیدگاه دوگانه است: این اجازه را می‌دهد تا اختلافات بر اساس عقلانیت حل شوند و همچنین طرفین اختلاف را به رعایت استانداردهای تمدن مدنی خود ملزم می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


ندارد