اتحاد عربستان سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی گسترش و نزدیکی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی و اتحاد راهبردی آن‌ها با آمریکا و تلاش در راستای ایران هراسی تقویت جبهه ضد ایرانی در غرب آسیا است. پرسش اصلی عبارت از این است که آیا همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی و اتحاد هر دو آنها با آمریکا بر بی‌ثباتی و بی‌نظم‌سازی منطقه‌ خاورمیانه تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش اساسی عبارت از این است که با توجه به نفوذ سیاسی، اقتصادی، مذهبی، قدرت انرژی و اهمیت ژئوپلتیک عربستان در غرب آسیا و در میان اعراب و توان نظامی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و اتحاد هر دو رژیم با آمریکا ثبات و نظم منطقه‌ای را به سود جبهه ضد ایرانی تغییر خواهد داد. این پژوهش با استفاده از نظریه موازنه قدرت نشان می‌دهد که همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی به ویژه پس از توافق‌نامه برجام پررنگ‌تر شده است و آنها با توجه به همکاری استراتژیک با آمریکا به ویژه پس از روی‌کار آمدن ترامپ برای تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه به زیان ایران اقدام کرده‌اند. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده و به منظور تدقیق و نظام‌مند کردن مشاهده‌ علمی و یافته‌های پژوهش از رویکرد نظری موازنه قدرت بهره‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The alliance of Saudi Arabia and Israel with the United States and its consequences on influence of the Islamic Republic of Iran and balance of power and in the Middle East

نویسندگان [English]

  • majid abbasi 1
  • Hamid Reza Hamidfar 2
1 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabataba'I University
2 Graduated of International Relations,Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The main objective of this research is to examine the expansion and proximity of Saudi Arabia and the Israel and their strategic alliance with the United States and efforts to strengthen Iran phobia in strengthening the anti-Iranian front in West Asia. The main question is whether the cooperation of Saudi Arabia and the Israel regime and their alliance with the United States has affected the instability and disorder in the Middle East? The hypothesis to answer this fundamental question is that given the political, economic, religious influence, energy power and geopolitical importance of Saudi Arabia in West Asia and among the Arabs and the military, security and intelligence capabilities of the Israel and the alliance of both regimes with the United States will change regional stability and order in favor of the anti-Iranian front. Using the balance of power theory, this study shows that the cooperation between Saudi Arabia and the Israel has become more prominent, especially after the JCPOA agreement, and they are considering strategic cooperation with the United States, especially after Trump came to power to change the balance of power in the Middle East to the detriment of Iran. They have acted. In this research, descriptive-analytical method has been used to collect data from library and documentary sources and in order to refine and systematize the scientific observation and research findings, the theoretical approach of power balance has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • anti-Iran
  • Israel
  • Saudi Arabia
  • Balance of Power
  • Middle East