تاثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷)

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 استاد روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی

3 استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

4 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

رسانه‌های همگانی اصلی ایالات‌متحده، به مثابه رکن چهارم دموکراسی، تاثیر بسزایی بر سیاست داخلی این کشور می‌گذارند. با این وجود نقش رسانه‌های همگانی اصلی در ایالات‌متحده به حوزه سیاست داخلی محدود نمی‌شود بلکه آنها همواره به سیاست خارجی این کشور شکل بخشیده اند. در دوران پس از انقلاب اسلامی، مسائل مرتبط با ایران در رسانه‌های همگانی ایالات‌متحده بازتاب وسیعی یافته است. از همین رو سوال اصلی این پژوهش از این قرار است که رسانه‌های همگانی اصلی ایالات‌متحده چه تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰20-۲۰۰۷) داشته است؟ فرضیه پژوهش بدین شرح است که رسانه‌های آمریکایی- با بزرگنمایی برخی از موضوعات از قبیل برنامه هسته ای ایران- از یک سو بر برداشت نخبگان سیاسی ایالات‌متحده از ایران تاثیری مخرب گذاشته‌اند و از سوی دیگر بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های منفی رهبران سیاسی آمریکا درباره ایران بوده‌اند. در واقع تاثیرگذاری رسانه‌های ایالات متحده بر نخبگان سیاسی آمریکا و تاثیرپذیری آنها از نخبگان سیاسی آمریکا در جهت تصویرسازی منفی از ایران در طول دو دهه گذشته استمرار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of US Mainstream Mass Media on American Foreign Policy towards Iran (2007-2020)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ejazi 1
  • Arsalan Ghorbani 2
  • Reza Simbar 3
  • ahmad jansiz 4
1 University of Guilan
2 Professor of International Relations Kharazmi University
3 Professor of Political Science, University of Guilan
4 Associate Professor University of Guilan
چکیده [English]

US mainstream mass media, as a fourth pillar of democracy, have a significant impact on American foreign policy. Nevertheless, the role of US media is not limited to domestic politics rather they would usually shape US foreign policy. Since the Islamic revolution, US media have covered Iran’s events. The US mainstream mass media, as a domestic source of US foreign policy, have had a huge impact on perceptions and misperceptions of American elites and US public opinion. Therefore, the main question of the research is: what is the impact of US mainstream media on American foreign policy towards Iran (2007-2020)? In order to answer the main question, the authors would use neo-classical theory. The hypothesis of research suggest that on the one hand US mainstream mass media have influenced US elites’ perception about Iran and on the other hand US mass media have covered negative opinion of US elites about Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass media
  • US foreign policy
  • Islamic Republic of Iran
  • Neoclassic Realism
  • Political elites