دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

1. مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین الملل در جامعه بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22034/isj.2020.118516

جلال الدین شیرژیان؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهان لو؛ امیر محمودی


2. اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

10.22034/isj.2020.118805

مصطفی قاسمی حیدری؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

3. تحلیل و آسیب شناسی گزارشات نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22034/isj.2021.124799

حسن خسروی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

4. مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22034/isj.2021.255642.1296

مریم مرادی؛ مهدی ذاکریان؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری


5. بررسی بحرانهای نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران(ابعاد و رویکردها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22034/isj.2021.252186.1233

لیلا خدابخشی؛ علیرضا ازغندی؛ هرمیداس باوند


6. چالش‌های امنیت سایبری در کشورهای آسه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

10.22034/isj.2021.252695.1237

الناز کتانچی؛ بابک پورقهرمانی


7. چالش های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن سلمان با تاکید بر مدل برنارد کریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.22034/isj.2021.270705.1365

ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر؛ عبدالرضا عالیشاهی


8. بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه‌ای در اوراسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.259549.1305

فرزانه صفری؛ حمید احمدی؛ کیهان برزگر


9. تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حمل‌ونقل بین‌المللی توسط عرف‌های فراملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.262444.1330

مازیار ذبیحی؛ محسن محبی؛ یوسف خرم فرهادی


10. دستیابی به توسعه پایداردرسطح بین المللی با تاکید بربعد زیست محیطی باطراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.278880.1424

محمد سهراب بیگی؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی


11. رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته‌های حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.261147.1312

مجید مطلبی؛ حمیدرضا میرزاجانی؛ قاسم قاسمی؛ نادر نوروزی


12. نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.279840.1427

علی احمدی؛ افشین زرگر؛ علی آدمی