دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار، آن دسته از مقالات هستند که امور مربوط به آنها انجام شده و پذیرش نهایی شده‌اند، اما با توجه به محدودیت تعداد مقالات منتشر شده در هر شماره، در نوبت رسیدن زمان فصل انتشار خود قرار گرفته‌اند. بدیهی است که زمان انتشار آنها، به ترتیب تاریخ پذیرش نهایی هر مقاله خواهد بود.

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

1. آمریکا و چالش سازوکار رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

مهدی فاخری


2. عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

محمد عاکفی قاضیانی؛ موسی عاکفی قاضیانی


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

3. سیاست و مواضع ایالات‌متحده آمریکا درقبال بحران یمن (2011-2019)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

شهلا نجفی؛ مجید بزرگمهری


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

4. تحلیل آثار دکترین جوچه بر ماهیت و ساختار سیاسی دولت کره شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1399

حسن خسروی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

5. استقلال‌خواهی کُردها و راهبرد اسرائیل و آمریکا در تضعیف تمامیت ارضی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1399

مصطفی قاسمی حیدری؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

6. کارکرد و منزلت تصمیمات قضایی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

عباس برزگرزاده


7. بحران هسته‌ای کره شمالی و سیاست‌های نئو رئالیستی دولتِ ترامپ موشکافیِ متغیرهای سطح تحلیل خُرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

محمدحسین اسماعیلی سنگری


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

8. تاثیر متقابل منازعات ملی -منطقه‎ای بر دولت-ملت‎سازی ناقص در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1399

نصراله داودوندی؛ افشین زرگر؛ رضا شیرزادی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

9. بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان ؛ تمایل به غرب یا شرق! (2008-2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

افشین زرگر؛ ژیلا احمدی؛ فخرالدین سلطانی