دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

1. مکتب انگلیسی و جایگاه حقوق بین الملل در جامعه بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

جلال الدین شیرژیان؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهان لو؛ امیر محمودی


2. اثرات استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کُردنشین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

مصطفی قاسمی حیدری؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی


3. کاربرد فناوری نانو ازمنظر حقوق بین الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

نیلوفر صادقی؛ سیدعباس پورهاشمی؛ علی مشهدی؛ علی فقیه حبیبی


4. بررسی پیامدهای قوانین مبارزه با رشوه‌خواری خارجی بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

رامین مرادی؛ کارن روحانی؛ رضا نصیری لاریمی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

5. ماهیت سیاست های نژادپرستانه دونالد ترامپ در قبال سیاه پوستان آمریکایی؛ (از سال 2016 میلادی تا فراگیری پاندمی کرونا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

عبدالرضا عالیشاهی؛ حسین مسعودنیا؛ حمید سلیمانی؛ علی محمددوست


6. تحلیل و آسیب شناسی گزارشات نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

حسن خسروی