موضوعات = حقوق بین‌الملل
تعداد مقالات: 6
1. بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور

دوره 16، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 93-113

میثم خسروی؛ علیرضا آریک آدکانیان


3. مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر

دوره 15، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 65-88

رئوف رحیمی


4. چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایرا ن و حقوق عراق

دوره 15، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 89-114

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ علی خیری جبر؛ اعظم انصاری


6. طراز جهانی حقوق بین‌الملل محیط زیست : راهبردها و رهیافت‌ها

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 107-137

سبحان طیبی؛ هادی طالع خرسند؛ سیدعباس پورهاشمی