موضوعات = حقوق بین‌الملل
تعداد مقالات: 15
1. عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

محمد عاکفی قاضیانی؛ موسی عاکفی قاضیانی


2. روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست

دوره 16، شماره 4، بهار 1399، صفحه 111-131

شیما نادری؛ مریم افشاری؛ پروین فرشچی؛ سیدعباس پورهاشمی


3. تبیین ابعاد حفاظت از محیط زیست در پرتو توسعه گرایی و همگرایی بین المللی

دوره 16، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 93-112

سروش ماهوتچیان؛ سبحان طیبی


5. بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور

دوره 16، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 93-113

میثم خسروی؛ علیرضا آریک آدکانیان


7. آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 63-82

یوسف باقری حامد


11. مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر

دوره 15، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 65-88

رئوف رحیمی


12. چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایرا ن و حقوق عراق

دوره 15، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 89-114

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ علی خیری جبر؛ اعظم انصاری


13. طراز جهانی حقوق بین‌الملل محیط زیست : راهبردها و رهیافت‌ها

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 107-137

سبحان طیبی؛ هادی طالع خرسند؛ سیدعباس پورهاشمی


14. جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-155

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی