کلیدواژه‌ها = بی‌ثباتی سیاسی و خشونت‌
تعداد مقالات: 1
1. تأثیربی ثباتی سیاسی برکسری بودجه درگروه کشورهای منتخب

دوره 13، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 41-64

پروانه سلاطین؛ نیلوفر غفاری صومعه؛ سمانه محمدی