کلیدواژه‌ها = عدالت انتقالی
تعداد مقالات: 7
1. جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-155

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی


4. عدالت انتقالی ضرورت‌ها و چالش‌ها

دوره 14، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 47-58

امیرحسین مهرگان


5. استراتژی‌های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 59-80

حسین اسماعیل نسب