نویسنده = هستی کوشا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دستور موقت و ضمانت اجرای آن در دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 13، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 59-92

احمدرضا سلیمان زاده؛ هستی کوشا


2. بررسی ابعاد حقوقی مداخله نظامی عربستان در یمن با تاکید بر قطعنامه 2216 شورای امنیت

دوره 12، شماره 4، بهار 1395، صفحه 39-58

محمد محبی‌؛ وحید فرید؛ هستی کوشا؛ مهدی کردی