نویسنده = مرتضی منشادی
تعداد مقالات: 1
1. بحران آب و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای

دوره 14، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 211-241

مرتضی منشادی؛ بهروز اسمعیل زادگان