نویسنده = میثم خسروی
تعداد مقالات: 3
1. بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور

دوره 16، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 93-113

میثم خسروی؛ علیرضا آریک آدکانیان


2. مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن

دوره 15، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 27-48

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی


3. جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-155

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی